Đầu cos bít trần SC 25 bằng đồng – Thiết bị ✴️ phụ kiện điện dân dụng và công nghiệp

Đầu cos bít trần SC chất liệu đồng mạ kẽm mã sản phẩm SC 25-6, SC 25-8, SC 16-8, thiết bị và phụ kiện đấu nối dây cáp điện tủ điện dân dụng và công nghiệp