Chính sách xử lý khiếu nại tại Dongluchp

Dongluchp cam kết chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do công ty cung cấp.

Dongluchp sẽ thực hiện giải quyết các khiếu nại theo quy trình và chính sách xử lý khiếu nại sau:

Bước 1: Các hình thức liên hệ

Khách hàng gửi khiếu nại đến Bộ phận CSKH của Dongluchp thông qua các hình thức:

  • Gọi điện thoại đến hotline: 0902.091840 – 085.442.3358 – 0964.032.890
  • Gửi mail về địa chỉ: dongluc.industry@gmail.com

Bước 2: Tiếp nhận khiếu nại

Bộ phận CSKH của Dongluchp sẽ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và nhanh chóng trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Dongluchp đã công bố.

Bước 3: Sử lý khiếu nại

Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Dongluchp đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 7 ngày.

Bước 4: Phản hồi xác nhận đến khách hàng

bộ phận CSKH của công ty sẽ gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Trên đây là chính sách xử lý khiếu nại của Dongluchp. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  • Hotline: 0902.091840 – 085.442.3358 – 0964.032.890
  • Zalo: 0902.091840 – 085.442.3358 – 0964.032.890
  • Email: dongluc.industry@gmail.com