Đầu cos dây điện tròn trần 100 Cái💥VIP💥đầu cốt (cosse) RNB 2-3, RNB 2-6, RNB 2-8, RNB 2-10. Đầu nối dây điện