Đầu Cosse Pin Rỗng Đơn

Đầu Cos Kim Tròn

Đầu Cosse Pin Dẹp

Đầu Cos Pin Rỗng Đôi TE

Sản Phẩm Liên Quan Khác

Các loại đầu cosse pin giới thiệu chi tiết

Đầu cos pin rỗng đôi cao cấp KST, cốt kim rỗng đôi bấm nối dây điện
Đầu cos pin rỗng đôi cao cấp KST

Đầu cosse pin hay thường gọi là: đầu cos kim, đầu cốt pin …vv. Là một loại đầu nối điện được sử dụng để bấm nối dây điện với đầu cuối của các thiết bị điện và thiết bị điện tử.

Đầu cos pin rỗng đơn

Đầu cos pin rỗng đơn thông số kỹ thuật

Đầu cos pin rỗng KST, đầu cốt kim bằng đồng bấm nối dây điện
Đầu cos pin rỗng KST

Bảng giá đầu cos pin rỗng đơn

Mã sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cos pin rỗng đơn E0508 cái 162 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E7508 cái 162 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E1008 cái 172 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E1508 cái 220 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E2508 cái 220 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E4009 cái 320 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E6012 cái 190 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E10-12 cái 270 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E16-12 cái 452 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đơn E25-16 cái 460 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE0508 cái 290 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE7508 cái 280 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE1008 cái 370 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE1508 cái 400 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE2510 cái 400 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE4012 cái 1120 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE6014 cái 2300 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE10-14 cái 3700 Cập Nhật 03/2023
Đầu cos pin rỗng đôi TE16-14 cái 4800 Cập Nhật 03/2023

Đầu cos pin rỗng đôi

Đầu cos pin rỗng đôi thông số kỹ thuật

Đầu cos pin rỗng đôi cao cấp KST, cốt kim rỗng đôi bấm nối dây điện thông số kỹ thuật chi tiết
Đầu cos pin rỗng đôi cao cấp KST thông số kỹ thuật

Bảng giá đầu cos pin rỗng đôi

Mã sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cốt pin rỗng đôi TE60-12R cái 260.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE60-12BL cái 260.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE10-12R cái 235.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE10-12BL cái 235.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE16-14 r cái 970.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE16-14 bl cái 970.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE10-14 r cái 860.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE10-14 bl cái 860.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE6014 r cái 520.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE6014 bl cái 520.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE4012 bl cái 380.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE4012 r cái 380.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE1508blu cái 314.0 Cập nhật 03/2023
Đầu cốt pin rỗng đôi TE2510BLU cái 463.0 Cập nhật 03/2023

Đầu cosse pin dẹp – đầu cos dẹp

Đầu cos dẹp thông số kỹ thuật

Đầu cos pin dẹp, đầu cốt kim dẹt bằng đồng bấm nối dây điện
Đầu cos pin dẹp KST thông số kỹ thuật

 

đầu cos pin dẹp, cosse dẹt, cốt bắt CB aptomat sản phẩm do Dongluchp sản xuất và phân phối với giá tốt, giao hàng nhanh, uy tín, tiện lợi
Đầu cos pin dẹp, cosse dẹt, cốt bắt CB aptomat

Bảng giá đầu cos dẹp bọc nhựa DBV

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 1.25-10 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 1.25-14 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 2-10 1 cái 380 Giá bán lẻ
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 2-18 1 cái 470 Giá bán lẻ
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 5-10 1 cái 520 Giá bán lẻ
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 5-14 1 cái 590 Giá bán lẻ
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 8-14 1 cái 2000 Giá bán lẻ
Đầu cos dẹp bọc nhựa DBV 14-16 1 cái 3000 Giá bán lẻ

Bảng giá đầu cos dẹp trần DBN

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cosse dẹp trần DBN 1.25-10 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cosse dẹp trần DBN 1.25-14 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cosse dẹp trần DBN 2-10 1 cái 380 Giá bán lẻ
Đầu cosse dẹp trần DBN 5.5-14 1 cái 470 Giá bán lẻ
Đầu cosse dẹp trần DBN 8-14 1 cái 520 Giá bán lẻ
Đầu cosse dẹp trần DBN 14-16 1 cái 590 Giá bán lẻ

Đầu cosse pin kim – Đầu cos pin đặc

Đầu cos kim đặc cao cấp KST bằng đồng đỏ, cốt kim bấm nối dây điện
Đầu cos kim đặc cao cấp KST bằng đồng đỏ, cốt kim bấm nối dây điện

Đầu cos pin đặc thông số kỹ thuật

Đầu cos kim đặc cao cấp KST bằng đồng đỏ, cốt kim bấm nối dây điện, bảng thông số kỹ thuật chi tiết
Đầu cos kim đặc cao cấp KST bảng thông số kỹ thuật

 

Đầu cốt pin tròn đặc bằng đồng bấm nối dây điện thông số kỹ thuật
Đầu cốt pin tròn đặc bằng đồng bấm nối dây điện thông số kỹ thuật

Bảng giá đầu cos pin đặc

Mã sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos pin đặc PTV 1.25-10 BLUE cái 230 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 5.5-13T BLUE cái 1,200.0 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 5.5-13T RED cái 1,200.0 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 2-10 cái 250.0 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 2-10 (DL) cái 25,000.0 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 1.25-10 cái 230.0 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 1.25-10 (DL) cái 23,000.0 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 5.5-13 đỏ cái 30000 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 5.5-13 xanh cái 30000 cập nhật 03/2023
đầu cos pin đặc PTV 5.5-13 vàng cái 30000 cập nhật 03/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *