Đầu cos

Đầu cos ( cosse ) dây điện | Hướng dẫn cách đọc thông số kỹ thuật tiêu chuẩn và chọn kích thước chi tiết

1.000

  • Kéo xuống dưới để xem hướng dẫn cách đọc thông số kỹ thuật của từng loại đầu cos cụ thể
  • Cách chọn kìm bấm cos sao cho phù hợp