Đầu cos chữ y bọc nhựa | đầu cosse chỉa | đầu cốt chẻ bằng đồng

Đầu cos chữ Y bọc nhựa hay còn thường gọi là đầu cosse chĩa, cốt chẻ, cos chữ u, cos chỉa hoặc cos càng cua bằng đồng thau mạ thiếc bọc nhựa màu xanh đỏ PVC 100 cái/ túi