Đầu cos chữ y bọc nhựa

Đầu cos ( Đầu cosse ) nối dây điện chữ Y bọc nhựa dùng cho dây cáp điện từ 3 đến 4mm | Đầu nối dây điện SV 3.5

10.000