Báo giá đầu cos điện cập nhập mới nhất 2022

Báo giá đầu cos điện 2022

Để hiểu rõ hơn về các loại đầu cos các bạn có thể xem bài viết giới thiệu chi tiết Các Loại Đầu Cos

Xem chi tiết cách đọc thông số kỹ thuật và hướng dẫn cách chọn đầu cos điện chi tiết nhất tại: [ Dongluchp ]

Để xem chi tiết thông số kỹ thuật từng loại đầu cos Tại Đây

Các bạn có thể tham khảo thêm các loại phụ kiện đi kèm khác như Chụp Đầu Cos

Bảng báo giá các loại đầu cos đồng cập nhập mới nhất năm 2022 tại Dongluchp.

Lưu ý: đây là bảng cập nhập giá bán lẻ các loại đầu cos mới nhất từ tháng 8-2022 tại công ty Dongluchp. Quý khách hàng cần mua với số lượng lớn xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline 0902.091.840 Để có báo giá tốt nhất.

Báo giá đầu cos tròn 2022

Bảng báo giá các loại đầu cos tròn cập nhập mới nhất năm 2022 tại Dongluchp

Báo giá đầu cos tròn trần RNB 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos tròn trần RNB 1.25-3 cái 162 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 1.25-4 cái 162 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 1.25-5 cái 172 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 1.25-6 cái 220 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 1.25-8 cái 220 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 1.25-10 cái 320 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 2-3 cái 190 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 2-5 cái 270 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 2-6 cái 452 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 2-8 cái 460 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 2-10 cái 290 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 3.5-5 cái 280 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 5.5-6 cái 370 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 5.5-8 cái 400 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 5.5-10 cái 400 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 8-6 cái 1120 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 14-6 cái 2300 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 22-10 cái 3700 Giá bán lẻ
đầu cos tròn trần RNB 38-10 cái 4800 Giá bán lẻ

Báo giá đầu cos tròn bọc nhựa RV 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-4 vàng cái 180 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-4 xanh cái 180 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-4 đỏ cái 180 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-3 đỏ cái 150 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-10 đỏ cái 180 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-8 đỏ cái 370 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-6 đỏ cái 270 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-5 đỏ cái 270 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 1.25-3 vàng cái 180 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-10 xanh cái 0 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-5 vàng cái 200 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-5 đỏ cái 200 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-5 xanh cái 200 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-10 đỏ cái 380 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-8 xanh cái 280 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-6 xanh cái 280 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-5 xanh dương cái 200 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-4 xanh cái 180 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 2-3 xanh cái 180 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-4 đỏ cái 330 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-6 xanh cái 420 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-6 đỏ cái 420 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-5 xanh cái 330 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-5 đỏ cái 330 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-6 đen cái 450 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-5 đen cái 330 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 3.5-4 đen cái 330 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 5.5-8 đỏ cái 0 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 5.5-4 vàng cái 0 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 5.5-5 vàng cái 460 Giá bán lẻ
đầu cos tròn bọc nhựa RV 5.5-8 xanh  cái 680 Giá bán lẻ

Báo giá đầu cos kim bọc nhựa PTV 2022

Bảng báo giá các loại đầu cos kim bọc nhựa PTV 2022 mới nhất tại Dongluchp

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos PTV 1.25-10 BLUE cái 230 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 5.5-13T BLUE cái 1,200.0 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 5.5-13T RED cái 1,200.0 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 2-10 cái 250.0 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 2-10 (DL) cái 25,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 1.25-10 cái 230.0 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 1.25-10 (DL) cái 23,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 5.5-13 đỏ cái 30000 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 5.5-13 xanh cái 30000 Giá bán lẻ
đầu cos PTV 5.5-13 vàng cái 30000 Giá bán lẻ

Báo giá đầu cos nối thẳng 2022

Bảng báo giá các loại đầu cos nối thẳng cập nhập mới nhất 2022 tại Dongluchp

Báo giá đầu cos nối thẳng bọc nhựa BV 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cos nối thẳng BV 1.25 1 cái 420 Giá bán lẻ
Đầu cos nối thẳng BV 2 1 cái 470 Giá bán lẻ
Đầu cos nối thẳng BV 5.5 1 cái 600 Giá bán lẻ
Đầu cos nối thẳng BV 8 1 cái 2400 Giá bán lẻ
Đầu cos nối thẳng BV 14 1 cái 6300 Giá bán lẻ
Đầu cos nối thẳng BV 22 1 cái 11600 Giá bán lẻ
Đầu cos nối thẳng BV 38 1 cái 14700 Giá bán lẻ

Báo giá ống nối đồng GTY

Mã Sản phẩm Đơn Vị Giá  
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 8  cái 6,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 5.5 cái 5,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 4 cái 4,800.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 10 cái 6,800.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 2.5 cái 626.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 1.5 cái 530.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 95B cái 17,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 70B cái 12,600.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 50B cái 9,200.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 35B cái 7,800.0 Giá bán lẻ
đầu cos nối thẳng, ống nối đồng GTY 16B cái 7,600.0 Giá bán lẻ

Báo giá đầu cos pin rỗng 2022

Bảng báo giá các loại đầu cos pin rỗng cập nhập mới nhất 2022 tại Dongluchp

Báo giá đầu cos pin rỗng đôi TE 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cos pin rỗng đôi TE60-12R cái 260.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE60-12BL cái 260.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE10-12R cái 235.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE10-12BL cái 235.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE16-14 r cái 970.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE16-14 bl cái 970.0 Giá bán lẻ
      Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE10-14 r cái 860.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE10-14 bl cái 860.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE6014 r cái 520.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE6014 bl cái 520.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE4012 bl cái 380.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE4012 r cái 380.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE1508blu cái 314.0 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE2510BLU cái 463.0 Giá bán lẻ

Bảng báo giá đầu cos pin rỗng đơn 2022

Mã sản phẩm Đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cos pin rỗng đơn E0508 cái 162 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E7508 cái 162 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E1008 cái 172 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E1508 cái 220 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E2508 cái 220 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E4009 cái 320 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E6012 cái 190 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E10-12 cái 270 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E16-12 cái 452 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đơn E25-16 cái 460 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE0508 cái 290 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE7508 cái 280 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE1008 cái 370 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE1508 cái 400 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE2510 cái 400 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE4012 cái 1120 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE6014 cái 2300 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE10-14 cái 3700 Giá bán lẻ
Đầu cos pin rỗng đôi TE16-14 cái 4800 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos chữ Y 2022

Bảng báo giá các loại đầu cos chữ Y cập nhập mới nhất năm 2022 tại công ty Dongluchp.

Bảng báo giá các loại đầu cos chữ Y bọc nhựa 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cosse chữ y bọc nhựa SV 1.25-4 blue cái 150 Giá bán lẻ
đầu cosse chữ y bọc nhựa SV 1.25-3 Blue  cái 150 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 1.25-3 Yellow cái 150 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 1.25-4 Yellow cái 150 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 2-4 red  cái 190 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 2-3 red  cái 190 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 5.5-5 yellow  cái 0 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 5.5-8blu  cái 850 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 5.5-8R  cái 850 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 3.5-5 red  cái 330 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 3.5-5 blue  cái 330 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 3.5-5 black  cái 330 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 3.5-4  cái 330 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV2-3.2 blue  cái 143 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV2-3.2 red  cái 143 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 2-6  cái 205 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 2-5  cái 198 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 2-4 xanh  cái 190 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 2-3 blue  cái 190 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 1.25-6  cái 200 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 1.25-5  cái 180 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 1.25-4  cái 150 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ
đầu cos chữ y bọc nhựa SV 1.25-3  cái 150 Giá bán lẻ
cái Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos chữ Y trần 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos chữ y trần SNB 5.5-6 cái 700 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 3.5-5 cái 560 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 2-6 cái 380 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 2-5 cái 380 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 2-4 cái 370 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 2-3 cái 360 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 1.25-5 cái 330 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 1.25-4 cái 330 Giá bán lẻ
đầu cos chữ y trần SNB 1.25-3 cái 310 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos nón chụp – cút nối cánh CE 2022

Bảng báo giá bán lẻ các loại đầu cốt nón chụp – cút nối cánh dây điện CE mới nhất cập nhập tháng 8/2022 tại công ty Dongluchp.

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos nón CE1x cái 110 Giá bán lẻ
đầu cos nón CE2x cái 130 Giá bán lẻ
đầu cos nón CE5x cái 350 Giá bán lẻ
đầu cos nón CE8x cái 450 Giá bán lẻ

Bảng báo giá cút nối dây điện chống nước tự hàn BHT 2022

Bảng báo giá bán lẻ các loại cút nối dây điện chống nước tự hàn mới nhất cập nhập tháng 8/2022 tại công ty Dongluchp.

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
BHT 0.5 20 cái 20000 Giá bán lẻ
BHT1.25 20 cái 22000 Giá bán lẻ
BHT2 20 cái 24000 Giá bán lẻ
BHT5.5 20 cái 40000 Giá bán lẻ
BHT 5 20 cái 110 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos nối xoắn dây điện 2022

Bảng báo giá bán lẻ các loại đầu cos nối xoắn dây điện mới nhất, cập nhập tháng 8/2022 tại công ty Dongluchp.

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos nối xoắn P1 50 cái 12000  
đầu cos nối xoắn P2 50 cái 15000  
đầu cos nối xoắn P3 50 cái 25000  
đầu cos nối xoắn P4 50 cái 35000  
đầu cos nối xoắn P6 50 cái 36000  

Bảng báo giá các loại đầu cos đồng nhôm mới nhất 2022

Bảng báo giá bán lẻ các loại đầu cos đồng nhôm mới nhất, cập nhập tháng 8/2022 tại công ty Dongluchp.

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ DTL 1-10 1 cái 6200 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ DTL 1-16 1 cái 7600 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ DTL 1-25 1 cái 8200 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ DTL 1-35 1 cái 8500 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ DTL 1-50 1 cái 10000 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ DTL 1-70 1 cái 15000 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ DTL 1-95 1 cái 20600 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 2 lỗ DTL 2-25 1 cái 20000 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 2 lỗ DTL 2-35 1 cái 26000 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 2 lỗ DTL 2-50 1 cái 32000 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 2 lỗ DTL 2-70 1 cái 46000 Giá bán lẻ
Đầu cốt đồng nhôm 2 lỗ DTL 2-95 1 cái 67000 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos dẹp cập nhập 2022

Bảng báo giá các loại đầu cos dẹt bọc nhựa 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 1.25-10 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 1.25-14 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 2-10 1 cái 380 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 2-18 1 cái 470 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 5-10 1 cái 520 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 5-14 1 cái 590 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 8-14 1 cái 2000 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹp bọc nhựa DBV 14-16 1 cái 3000 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos dẹt trần 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cốt pin dẹt trần DBN 1.25-10 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹt trần DBN 1.25-14 1 cái 300 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹt trần DBN 2-10 1 cái 380 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹt trần DBN 5.5-14 1 cái 470 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹt trần DBN 8-14 1 cái 520 Giá bán lẻ
Đầu cốt pin dẹt trần DBN 14-16 1 cái 590 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos bít SC 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos bít SC 6-6 cái 1020 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 6-8 cái 1200 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 10-8 cái 15000 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 16-8 cái 1800 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 25-8 cái 3100 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 35-8 cái 3800 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 50-10 cái 5500 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC70-10 cái 9600 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 2.5-4 cái 830 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC4-6 cái 940 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 35-6 cái 4600 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 50-6 cái 7600 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 50-8 cái 7600 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 70-8 cái 13500 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 70-12 cái 13500 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 95-8 cái 20000 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 95-10 cái 20000 Giá bán lẻ
đầu cos bít SC 95-12 cái 20000 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos ghim dẹp Capa 2022

Bảng báo giá các loại đầu cos ghim dẹp capa đầu đực MDD

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 5-250 blue cái 640 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 5-250 yellow cái 640 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 2-250 red cái 430 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 2-250 blue cái 430 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 2-110 red cái 270 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 2-110 ble cái 270 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 1-110 red cái 250 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu đực MDD 1-110 blue cái 250 Giá bán lẻ

Bảng báo giá các loại đầu cos ghim dẹp capa đầu cái FDD

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 2-110 RED cái 230.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 1-110r cái 210.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 1-110b cái 210.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 2-250 red cái 300.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 2-250 red-1 cái 30,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 5.5-250 cái 450.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 5.5-250 (DL) cái 45,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 2-250 blue cái 300.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 2-250 (DL) cái 30,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 2-110 cái 230.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 2-110 (DL) cái 23,000.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 1.25-110 cái 210.0 Giá bán lẻ
đầu cos ghim dẹp đầu cái FDD 1.25-110 (DL) cái 2,100.0 Giá bán lẻ

Bảng giá đầu cos đực cái

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos đực cái đầu tròn MPD+FRD 1.25-156 cặp 1050 Giá bán lẻ
đầu cos đực cái đầu tròn MPD+FRD 2-156 cặp 1050 Giá bán lẻ
đầu cos đực cái đầu tròn MPD+FRD 5.5-195 cặp 1400 Giá bán lẻ
       
Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
MDFN 1.25-250 cái 600 Giá bán lẻ
FDFN 2-250 cái 600 Giá bán lẻ
MDFN 5-250 cái 680 Giá bán lẻ
MDFN 1-187 cái 560 Giá bán lẻ
FDFN 1.25-250 cái 600 Giá bán lẻ
FDFN 2-250 cái 600 Giá bán lẻ
FDFN 5-250 cái 680 Giá bán lẻ
FDFN 1-187 cái 560 Giá bán lẻ

Bảng báo giá đầu cos kim PTV 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
đầu cos kim PTV 1.25-10 BLUE cái 230  
đầu cos kim PTV 5.5-13T BLUE cái 1,200.0  
đầu cos kim PTV 5.5-13T RED cái 1,200.0  
đầu cos kim PTV 2-10 cái 250.0  
đầu cos kim PTV 2-10 (DL) cái 25,000.0  
đầu cos kim PTV 1.25-10 cái 230.0  
đầu cos kim PTV 1.25-10 (DL) cái 23,000.0  
đầu cos kim PTV 5.5-13 đỏ cái 30000  
đầu cos kim PTV 5.5-13 xanh cái 30000  
đầu cos kim PTV 5.5-13 vàng cái 30000  

Bảng giá đầu cos Nichifu Nhật Bản chính hãng 2022

Mã sản phẩm đơn vị tính đơn giá VNĐ Ghi chú
Đầu cos Y Nichifu 1.25Y-3 cái 1300 Giá bán lẻ
Đầu cos Y Nichifu 1.25Y-3.5 cái 1100 Giá bán lẻ
Đầu cos Y Nichifu 2Y-3S cái 1600 Giá bán lẻ
Đầu cos Y Nichifu 2Y-4 cái 1400 Giá bán lẻ
Đầu cos tròn Nichifu R1.25-4 cái 1200 Giá bán lẻ