R88A-CR1A005C Cáp Encoder động cơ Servo Omron 5m – Dongluchp

  • Loại: Cáp Encoder động cơ Servo Omron
  • Mã sản phẩm: R88A-CR1A005C
  • Chiều dài: 5 mét
  • Loại: tiêu chuẩn không chịu uốn ( nên cố định cáp khi sử dụng )
  • Ứng dụng: dùng cho động cơ Servo Omron 100 VAC – 200 VAC, tốc độ 3000 Rpm, công suất 50W đến 750W