MR-J3ENSCBL30M-L-H encoder cables 30m servo motors Mitsubishi IP67

Loại cáp: Encoder cable ( cáp mã hoá )

Mã sản phẩm: MR-J3ENSCBL30M-L và MR-J3ENSCBL30M-H

Mã tương đương: MK-J3ENSCBL30M-L MK-J3ENSCBL30M-H

Chiều dài: 30 mét ( nhận yêu cầu đối với kích thước chiều dài cáp đặc biệt theo yêu cầu )

Cấp độ bảo vệ: IP67

Tương thích servo Mitsubishi: MR-J3, MR-J4, MR-JE, MR-JN

Tương thích với servo motors Mitsubishi: HF-KP/HF-MP/HF-SP/HF-JP/HC-LP/HC-UP series

Mầu sắc: đen.