MR-J4-350B Bộ điều khiển servo amplifier Mitsubishi

MR-J4-350B Bộ điều khiển servo driver amplifier Mitsubishi 3.5 kW

 • Type: Bộ điều khiển servo driver amplifier
 • Model: MR-J4-350B
 • Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric – Nhật Bản.
 • Nguồn cấp: 3-phase 200 V AC ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
 • Dòng ra: 3-phase 170 V AC
 • Công suất ngõ ra: 3.5 kW
 • Dòng điện ngõ ra: 17.0 A
 • Phương pháp điểu khiển: Điều chế độ rộng xung PWM dạng sóng hình sin, điều chỉnh dòng điện.
 • Các chế độ điều khiển: Vị trí, tốc độ, momen xoắn (P-S-T).
 • Loại motor tương thích: HG-KR053(B), HG-KR13(B), HG-MR053(B), HG-MR13(B)
 • Kết nối PC qua cổng USB
 • Cáp kết nối với máy tính: MR-J3USBCBL3M
 • Chức năng điều khiển SSCNET III/H 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms
 • Phần mềm giám sát và cài đặt thông số: MR Configurator 2