Bảng báo giá các loại kìm bấm cos

Kìm bấm cos dây điện cao cấp KST

Kìm bấm cos trần

Xem bảng giá các loại kìm bấm cos cập nhập mới nhất 2024

Kìm bấm cos trần
Kìm bấm cos trần
Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos HS-10 170000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm²
Kìm bấm cos Stedi 450000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm²
Kìm bấm cos Hansen 150000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm²

Kìm bấm cos bọc nhựa

Kìm bấm cos bọc nhựa HS-30J
Kìm bấm cos bọc nhựa HS-30J
Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos bọc nhựa HS-30J 170000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm²

Kìm bấm cos 2 tầng MC4

Kìm bấm cos bọc 2 tầng MC4
Kìm bấm cos bọc 2 tầng MC4
Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos 2 tầng SN-28B 150000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 1.5mm²
Kìm bấm cos LY-2546B 190000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 1.5 – 6mm²

Kìm bấm cos thuỷ lực YQK

Kìm bấm cos thuỷ lực YQK
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK
Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-70 560000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-120 650000 ( Cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-240 690000 ( Cập nhập 12/2023 ) Cập nhập 12/2023
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-300 770000 ( Cập nhập 12/2023 ) Cập nhập 12/2023

Kìm bấm cos pin rỗng HSC8

Kìm bấm cos pin rỗng HSC
Kìm bấm cos pin rỗng HSC
Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos pin rỗng HSC8 6-4 199000 ( cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm²
Kìm bấm cos pin rỗng HSC8 16-4 310000 ( cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 4 – 16mm²
Kìm bấm cos pin rỗng HSC8 6-4A 199000 ( cập nhập 12/2023 ) Bấm cos từ 0.5 – 6mm²

Tham khảo thông tin chi tiết cho từng loại kìm tại

Kìm bấm cos