Bảng giá các loại kìm bấm cos cập nhập mới nhất 2024

Crimping tool HS-30J

Kìm bấm cos tròn, chữ Y trần

Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos HS-10 170000 ( Cập nhập 1/2024 ) Bấm cos từ 0.5mm² đến 6mm²
Kìm bấm cos Stedi 450000 ( Cập nhập 1/2024 ) Bấm cos từ 0.5mm² đến 6mm²
Kìm bấm cos Hansen 150000 ( Cập nhập 1/2024 ) Bấm cos từ 0.5mm² đến 6mm²

Kìm bấm cos bọc nhựa HS-30J

Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos bọc nhựa HS-30J 170000 ( Cập nhập 1/2024 ) Bấm cos từ 0.5mm² đến 6mm²

Kìm bấm cos 2 tầng

Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos 2 tầng SN-28B 150000 ( Cập nhập 1/2024 ) Bấm cos từ 0.5mm² đến 1.5mm²
Kìm bấm cos LY-2546B 190000 ( Cập nhập 1/2024 ) Bấm cos từ 1.5mm² đến 6mm²

Kìm bấm cos thuỷ lực YQK

Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-70 560000 ( Cập nhập 1/2024 )  
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-120 650000 ( Cập nhập 1/2024 )  
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-240 690000 ( Cập nhập 1/2024 )  
Kìm bấm cos thuỷ lực YQK-300 770000 ( Cập nhập 1/2024 )  

Kìm bấm cos pin rỗng

Loại Giá Ghi chú
Kìm bấm cos pin rỗng HSC8 6-4 199000 ( Cập nhập 1/2024 )  
Kìm bấm cos pin rỗng HSC8 16-4 310000 ( Cập nhập 1/2024 )  
Kìm bấm cos pin rỗng HSC8 6-4A 199000 ( Cập nhập 1/2024 )  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *