Cáp Encoder Servo motor Omron R88A-CR1A020CF 20m chịu uốn – Dongluchp

  • Type: Cáp Encoder Servo Motor Omron loại chịu uốn, thích hợp các ứng dụng chuyển động
  • Mã sản phẩm: R88A-CR1A020CF
  • Chiều dài: 20 mét
  • Ứng dụng: dùng cho động cơ Servo Omron 100 VAC – 200 VAC, tốc độ 3000 Rpm, công suất 50W đến 750W. Thường dùng với các dòng Servo Motor R88D, R88M, R88L, R88A. Để biết chính xác cáp này tương thích với loại động cơ servo cụ thể nào, nên tham khảo tài liệu kỹ thuật của động cơ.