Kìm bấm cos pin tròn rỗng HSC8 6-4 | Kiềm bấm cosse | Kềm bấm cốt

  • Kìm bấm cốt pin rỗng HSC8 6-4: bấm các loại đầu cos pin rỗng từ 0.5mm đến 6mm2
  • Bảo hành: 1 đổi 1 trong 7 ngày
  • Được kiểm tra lúc nhận hàng