Bảng báo giá đầu cos kim đặc cao cấp KST cập nhật mới

Đầu cos kim đặc cao cấp KST bằng đồng đỏ, cốt kim bấm nối dây điện bảng báo giá cập nhật mới 2023
Đầu cos kim đặc cao cấp KST bằng đồng đỏ, cốt kim bấm nối dây điện bảng báo giá cập nhật mới 2023
Đầu cos kim đặc cao cấp KST bằng đồng đỏ, cốt kim bấm nối dây điện
Mã Sản Phẩm Đơn vị tính Đơn Giá VNĐ Ghi Chú
PTV 1-12 1 cái 1150 Cập nhật 12/04/2023
PTV 2-12 1 cái 1200 Cập nhật 12/04/2023
PTV 5-13 1 cái 2110 Cập nhật 12/04/2023