Aptomat, CB, cầu giao chống giật, chống chập là gì? Cách đấu lắp Át tô mát

aptomat

Aptomat, CB, cầu giao chống giật, chống chập là gì? Cách đấu lắp Át tô mát an toàn, nên chọn mua loại Át tô mát chống dò nào tốt nhất cho gia đình