Đầu trộn keo 2 thành phần Mixer Sulzer Mixpac

  • Đầu trộn keo 2 thành phần Mixer Sulzer Mixpac được thiết kế theo dạng lưỡi liềm dùng để trộn keo hai thành phần.
  • Có thể sử dụng cho hầu hết các loại keo hai thành phần bao gồm: keo AB, silicone, epoxy, urethane, acrylic hoặc polyester.
  • Sử dụng khi bơm keo bằng súng cầm tay, cũng có thể sử dụng cho thiết bị bơm keo tự động áp suất thấp.