Đầu cos pin

Đầu cos pin hay còn được gọi là đầu cosse pin rỗng đầu cos kim bằng đồng mạ thiếc chống gỉ chất lượng cao do công ty Động Lực sản xuất nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc với giá tốt nhất