Đầu cos chữ Y

đầu cos ( cosse ) chữ y còn gọi là đầu cốt chỉa, cos chĩa, cosse chẻ bằng đồng, trần hoặc bọc phủ nhựa, do công ty Động Lực sản xuất nhập khẩu phân phối trên toàn quốc với giá tốt, giao hàng nhanh, uy tín, tiện lợi.